Bestemmingsplannen

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Giethoorn - Dwarsgracht 13 en Cornelisgracht 40

De gemeenteraad heeft op 19 mei 2022 het bestemmingsplan Giethoorn - Dwarsgracht 13 en Cornelisgracht 40 gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bedrijfsfunctie naar een woonfunctie op het perceel Dwarsgracht 13 waarbij een extra woning wordt toegevoegd. Voor het perceel Cornelisgracht 40 is een ondergeschikte bedrijfsfunctie opgenomen binnen de bestaande woonfunctie. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn het opnemen van een voorwaardelijke verplichting m.b.t. de sanering en ondergeschikte aanpassingen aan de bouwregels van huisnummer 13a 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt