Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Steenwijk, Jan Steenstraat e.o.

De gemeenteraad heeft op 19 mei 2022 het bestemmingsplan Steenwijk, Jan Steenstraat e.o. vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de sloop van 66 woningen, deze worden vervangen voor nieuwbouw.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Bergstein Wethouder Slootstraat/De Erfgenamen

Het ontwerpbestemmingsplan Bergstein Wethouder Slootstraat/De Erfgenamen ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van 11 sociale huurwoningen binnen de nieuwbouwwijk Bergstein gelegen in de kern Tuk.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.