Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Giethoorn, Jan van Nassauweg 16, opschuiven terrein schietvereniging (30-5-2022)
Steenwijk, Produktieweg 7, wijzigen inrichting d.m.v. realiseren ammoniakkoeling (30-5-2022)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.