Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Zuiderpad 30, splitsen woning (25-5-2022)
Kallenkote, Kallenkote 27, verbouwen woning (25-5-2022)
Scheerwolde, Koningin Julianaweg, ophogen kopakker en dempen sloot (25-5-2022)
Steenwijk, Buitensingel 33, bouwen woning (25-5-2022)
Eeser Hout, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (25-5-2022)
Hazenpad, kappen els en 27 kastanjebomen (24-5-2022)
Tuk, ter hoogte van Bergweg/Woldmeenthepad, plaatsen schuur en teeltonderhoudende voorzieningen (25-5-2022)
J.H.W. Pasmanweg 2, kappen den (25-5-2022)
Vollenhove, Noordwal, plaatsen tijdelijke zwaluwtillen (25-5-2022)
Productieweg 4, uitbreiden bedrijfspand (25-5-2022)
Schaarweg 2, uitbreiden bedrijfspand (25-5-2022)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 102, vervangen rieten dak (23-5-2022)
nabij Binnenpad 111, aanleggen beschoeiing (24-5-2022)
Steenwijk, Buitensingel 35, bouwen woning (25-5-2022)
johan Willem Frisolaan 6, bouwen woning (25-5-2022)
landgoedalle 20, bouwen woning (25-5-2022)
Nieuwe Onnastraat 49, plaatsen tijdelijke woonunit (25-5-2022)
Weteringallee 3, bouwen woning (24-5-2022)
Weteringallee 23, bouwen woning (25-5-2022)
Tuk, Tukseweg 146, starten groothandel in mineralen (25-5-2022)
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 44B, bouwen kantoor met kantine (25-5-2022)
Ir. C.A. Kloosterhuisstraat 49C, bouwen woning (23-5-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor: 
Giethoorn, Beulakerweg 125a, brandveilig gebruik OBS De Punter 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Oldemarkt, Frieseweg 6, brandveilig gebruik basisschool Sint Bernardusschool
Tuk, J.H.W. Pasmanweg 2, brandveilig gebruik basisschool ’t Puzzelstuk en Dorpshuis Tuk
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt