Ingekomen aanvraag evenementenvergunning: Blokzijl, Kanaalweg 12

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8356VS 12
Publicatiedatum
21-03-2017
Einddatum
04-04-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Blokzijl, Kanaalweg 12, uitzendingen Speklap FM, 25-05-2017 van 12.00 - 00.00 uur, 26-05-2017 van 12.00 - 00.00 uur, 27-05-2017 van 10.00 - 00.00 uur en 28-05-2017 van 12.00 - 22.00 uur

De stukken liggen t/m 04-04-2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 04-04-2017 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).