Bekendmaking mobiele stembureaus

Type bekendmaking
verkiezingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
13-03-2018
Kaart behorende bij: Bekendmaking mobiele stembureaus

Beschrijving

Voor de verkiezing van de gemeenteraad en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv) op woensdag 21 maart 2018 kan ook worden gestemd in een varend en rijdend stembureau.
Rijdend stembureau
09.30 - 11.30 uur Naast café de Steen Willemsoord, Steenwijkerweg 155
12.00 - 14.00 uur Bij het gebouw PaasloŃ‘, De Braambrink
14.30 - 15.30 uur Bij de brug in de bocht in Nederland, Veldhuisweg
16.00 - 19.00 uur Op de Markt in Steenwijk
Varend stembureau
10.00 - 13.00 uur Aan de kade tegenover Hotel Restaurant Geertien, Muggenbeet 3, Blokzijl
14.00 - 16.00 uur Ligplaats aan de kade voor Restaurant het Riethuijs, Kalenbergerpad 7, Kalenberg
17.00 - 21.00 uur Aan de kade aan de achterzijde van Buitencentrum Staatsbosbeheer
   Hoogeweg 27, Ossenzijl
Op www.steenwijkerland.nl/gemeenteraadsverkiezing en het publicatiebord aan de Vendelweg in Steenwijk vindt u verdere informatie over deze mobiele stembureau’s.  
 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).