Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland op 19 maart 2018, Vendelweg 1, Steenwijk

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
13-03-2018
Kaart behorende bij: Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland op 19 maart 2018, Vendelweg 1, Steenwijk

Beschrijving

19 maart 2018
Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 10.00 uur.
De agenda vindt u op onze website http://www.steenwijkerland.nl De te behandelen stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Adviesraad, tel. 14 0521.
 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).