Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
13-03-2018
Kaart behorende bij: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning

Beschrijving

De gemeenteraad heeft op 17-10-2017 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2017 gewijzigd. Het gaat om een verandering in de werkwijze. De wijziging is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2018, nr. 47651, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. De wijziging werkt terug tot 1 juli 2017.
De wijzigingsverordening ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).