Eigenaar van auto gezocht

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
20-03-2018
Kaart behorende bij: Eigenaar van auto gezocht

Beschrijving

De gemeente heeft een blauwe Opel Astra met het Poolse kenteken WJ 7907 A van de parkeerplaats bij de COOP in Steenwijk weggehaald. Deze auto stond daar al enige tijd geparkeerd. We hebben het voertuig tijdelijk gestald bij de gemeentewerf in Giethoorn.

Bent u eigenaar van deze auto? Dan kunt u zich melden bij team Handhaving van de gemeente Steenwijkerland, telefoonnummer 14 0521.

Als zich na drie maanden geen eigenaar heeft gemeld, wordt dit voertuig afgevoerd.

Blauwe Opel Astra

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Bijlagen