Besluit opleggen maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Type bekendmaking
meldingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
27-03-2018
Einddatum
08-05-2018
Kaart behorende bij: Besluit opleggen maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het besluit genomen om in het kader van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften voor geluid op te leggen aan:

Locatie:
Giethoorn, Binnenpad 68
Steenwijk, Gasthuisstraat 27
Steenwijk, Koningstraat 4
Steenwijk, Woldpromenade 45

De maatwerkvoorschriften en de bijbehorende stukken liggen van 27 maart 2018 tot en met 8 mei 2018 ter inzage.
Over het besluit kunnen belanghebbenden tot en met 8 mei 2018 bezwaar maken.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).