Bekendmaking diverse personele regelingen

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
06-03-2018
Kaart behorende bij: Bekendmaking diverse personele regelingen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben op 24-10-2017 en 12-12-2017 besloten de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR UWO) te wijzigen conform de ledenbrieven van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben zij op 05-12-2017 de Klokkenluidersregeling gemeente Steenwijkerland en de Integriteitsregeling gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Deze regelingen hebben betrekking op de ambtelijke organisatie.

Rechtsgeldige bekendmaking van deze besluiten vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl,gemeenteblad 2018, onder de nummers 33632, 35023, 35039, 38275 en 41078. Daar vindt u de volledige tekst van de besluiten. De verschillende onderdelen treden op diverse data, al dan niet met terugwerkende kracht, in werking.
Verder liggen de besluiten kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).