Ingekomen aanvraag evenementenvergunning:Wanneperveen, feestterrein Bovenboerseweg

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7946AK
Publicatiedatum
07-03-2018
Einddatum
20-03-2018
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag evenementenvergunning:Wanneperveen, feestterrein Bovenboerseweg

Beschrijving

Wanneperveen, feestterrein Bovenboerseweg, Spiekerdorp Wanneperveen op 09-05-2018 van 14.00 tot 18.00 uur, 10-05-2018 van 10.00 tot 18.00 uur, 11-05-2018 van 10.00 tot 18.00 uur en 12-05-2018 van 10.00 tot 18.00 uur

 

De stukken liggen t/m 20 maart 2018 ter inzage (1).

Reageren?


T/m 20 maart 2018 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).