Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Hammerdijk 30, bouwen woning (06-03-2019)
Giethoorn, Molenweg 24, slopen en vervangen schuur (01-03-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 14, vergroten parkeerplaats, aanleggen wandelpad, plaatsen hekwerk, herinrichten terras met diverse soorten groen, vergroten haven en verbreden sloot (20-02-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 14, verbouwen woning (04-03-2019)
Kallenkote, Kallenkote 22, stallen caravans in bestaande gebouwen (27-02-2019)
Paasloo, Oosterpaasloërweg 9, wijzigen bedrijfswoning naar woning (27-02-2019)
Steenwijk, Bataljon 9, bouwen woning (27-02-2019)    
Steenwijk, Brigade 15, bouwen woning (06-03-2019)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Basse, Boslaan 1, vervangen achterdak door nieuwe opbouw (04-03-2019)
Ossenzijl, Hagenbroekweg 8, verlengen kap recreatiewoning t.b.v. overkapte veranda (06-03-2019)
Scheerwolde, Scheerwolderweg 27, bouwen woning met garage (06-03-2019)
Steenwijk, Markt 18, wijzigen entree pui (05-03-2019)
Vollenhove, Noordwal 7, realiseren zonnepark binnen hekken RWZI terrein (05-03-2019)    
Wanneperveen, Burgemeester Pastoorstraat 10, bouwen garage/ berging (27-02-2019)    
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 68, starten Bed & Breakfast (05-03-2019)    

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Paasloo, Binnenweg 41, vergroten uitloop voor kippen (01-03-2019)
Steenwijk, Landgoedallee 64, bouwen woning (05-03-2019)
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).