Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Slingerpad 2, aanbrengen zonnewering begane grond en eerste verdieping (05-03-2019)

De Bult, Bultweg 6, bouwen woning (05-03-2019)

Giethoorn, Beulakerweg 169b, bouwen horecavoorziening (07-03-2019)

Giethoorn, Binnenpad 12 a t/m k, uitbreiden parkeerplaats en aanleggen ontsluitingsweg (08-03-2019)

Giethoorn, Binnenpad 35, starten pottenbakkerij/atelier aan huis (04-03-2019)

Giethoorn, De Elzen 7, kappen 2 bomen (27-02-2019)

Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 39 en 39a, intern verbouwen restaurant en plaatsen dakterras (05-03-2019)

Giethoorn, Kerkweg 46c, verbouwen schuur (05-03-2019)

Giethoorn, Zuiderpad 46, bouwen groepsaccommodatie (08-03-2019)    

Kuinre, Slijkenburgerdijk t.h.v. Rondebroek, kappen 13 Canadese populieren (05-03-2019)      

Marijenkampen, Heideveldsweg 18, bouwen aanbouw (06-03-2019)      

Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Noord 13, uitbreiden melkveestal (06-03-2019)

Sint Jansklooster, Barsbeek 9, plaatsen kapschuur (07-03-2019)

Steenwijk, Nieuwe Gagels 25, starten pedicuresalon aan huis (07-03-2019)         

Steenwijk, Oostercluft 454, bouwen aanbouwen en plaatsen schutting (05-03-2019)        

Steenwijk, Tukseweg 62 en 64, aanleggen tijdelijk parkeerterrein (06-03-2019)   

Vollenhove, Gasthuisstraat 1, renoveren gevel (05-03-2019)       

Wetering, Wetering West 75, tijdelijk bewonen bijgebouw (06-03-2019) 

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Zuiderzeeweg 9a, bouwen bijgebouw (07-03-2019)

Giethoorn, Kerkweg 46c, verbouwen schuur (12-03-2019)

Kallenkote, Johannes Postweg 7, kappen 4 bomen (12-03-2019)

Oldemarkt, Hareweg 8, wijzigen voor- en zijgevels (12-03-2019)

Vollenhove, Gasthuisstraat 1, renoveren gevel (13-03-2019)       

De Bult, Bultweg 24, verbouwen en renoveren woonhuis (12-03-2019)

Eesveen, Van Karnebeeklaan 3, plaatsen 2 dakramen (07-03-2019)

Wetering, Wetering West 75, tijdelijk bewonen bijgebouw (13-03)            

Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 58, uitbreiden ligboxenstal (13-03-2019)        

               

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).