Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijk, parkeerterrein/toegangsweg MFC De Zuidwester op 8 april 2019 van 8.30 - 12.30 uur, voor ANWB Streetwise op OBS De Samensprong. Bij ANWB Streetwise wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten.

Wanneperveen, gedeelte van de Gasthuisdijk, Paarden- en ponyconcours op 30 mei 2019 van 08.00 tot 18.00 uur, 31 mei 2019 van 15.00 tot 21.00 uur, 1 juni 2019 van 08.00 tot 18.00 uur, 2 juni 2019 van 08.00 tot 18.00 uur

 

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Burgemeester Voetelinkstraat 165, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Nieuwe Onnastraat 36, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Preistingestraat 15, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Prinses Irenestraat 30, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
 

De stukken liggen van 20-03-2019 t/m 30-04-2019 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 30-04-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).