Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Sint Jansklooster, Oppen Swolle, Keet Puntien Feest op 15-05-2019 van 19.00 tot 24.00 uur, 16-05-2019 van 10.00 tot 24.00 uur, 17-05-2019 van 10.00 tot 24.00 uur en 18-05-2019 van 10.00 tot 02.00 uur
Steenwijkerwold, De Beek, Dorpsfeest Steenwijkerwold op 16-05-2019 (besloten) van 17.00 tot 22.00 uur, 17-05-2019 van 10.00 tot 02.00 uur, 18-05-2019 van 10.00 tot 02.00 uur en 19-05-2019 van 10.00 tot 20.00 uur
Steenwijkerwold, wandeltocht St. Christoffel op 30-05-2019 van 05.00 tot 17.00 uur
Vollenhove, Kerkplein, Koningsnacht en Koningsdag 2019 Vollenhove op 26-04-2019 van 21.00 tot 01.00 uur en 27-04-2019 van 19.30 tot 01.00 uur

De stukken liggen t/m 1 april 2019 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 1 april 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).