Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Belterweg 1, kappen 3 wilgen en 2 essen (10-03-2019)
Giethoorn, Appensteeg 3, bouwen bijgebouw (18-03-2019)
Giethoorn, Binnenpad 41, afwijken bestemmingsplan t.b.v. detailhandel  (06-03-2019)
Giethoorn, Binnenpad en Kerkweg, aanbrengen aanvaarbeveiliging bruggen (11-03-2019)
Giethoorn, Kanaaldijk 1, uitbreiding minicamping (26-02-2019)
Giethoorn, Middenbuurt 5, bouwen schuur achter woning (01-03-2019)
Giethoorn, Rietkragge 4, plaatsen steiger (15-03-2019)
Kuinre, Slijkenburgerdijk, kappen 72 essen en 3 wilgen langs N351 tussen hectometerpaal 39.5 – 40.4 (18-03-2019)
Kuinre, Vijverpark 48, bouwen schuur en plaatsen schutting (13-03-2019)
Sint Jansklooster, Heetveld 12, bouwen schuur (11-03-2019)
Steenwijk, Meppelerweg 70, verbouwen en uitbreiden woonhuis (15-03-2019)
Steenwijk, Vrouwenstraat 3, wijzigen bestemming winkel naar maatschappelijk (08-03-2019)
Vollenhove, Bisschopstraat 43, bouwen woning (14-03-2019)    
Wanneperveen, Driftlakenseweg 1, bouwen schuur (13-03-2019)    

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 33, bouwen berging (19-03-2019)
Kuinre, Vijverpark 91, plaatsen 2 garages (19-03-2019)
Sint Jansklooster, Bonkenhaveweg 17, plaatsen dakkapel (15-03-2019)
Sint Jansklooster, Molenkamp 28, bouwen woning (14-03-2019)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 92, kappen 5 bomen sportpark (15-03-2019)
Vollenhove, Moespot 25, tijdelijk bewonen bijgebouw (14-03-2019)
Wanneperveen, Bovenboerseweg, kappen 18 bomen sportpark (18-03-2019)    
Wetering, Wetering West 75, bouwen vervangende woning (14-03-2019)    
Willemsoord, t.h.v. Steenwijkerweg 197, t.h.v. spoorwegovergang Koningin Wilhelminalaan, hoek Paasloregel en de Dominee Schipperstraat, t.h.v. Steenwijkerweg 156, plaatsen 4 kunstwerken en verbreden duiker (14-03-2019)  

 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).