Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Blokzijl, Noorderkade, Groenestraat, Kuinderstraat en Noorderkade, Kolkloop, 03-08-2019 van 18.00 uur tot 21.00 uur
Blokzijl, Scheepsdiep en Kanaalweg, Blokzijls Motorevenement, 06-07-2019 van 12.00 uur tot 18.30 uur
Steenwijk, Meppelerweg, Schansweg, Gagelsweg, Skeelerklim, 01-05-2019 van 18.30 uur tot 21.00 uur
Steenwijk, Markt, The Distinguished Gentlemen’s Ride, 29-09-2019 van 09.00 uur tot 18.00 uur
Steenwijk, Markt, Koningsdag, 27-04-2019 van 10.00 uur tot 19.30 uur
Steenwijk, Markt, Kees Kist activiteiten, 24-05-2019 van 15.00 uur tot 16.30 uur
Steenwijk, Markt, kermis, 08-05-2019 van 10.00 uur tot 23.00 uur, 09-05-2019 van 10.00 uur tot 23.00 uur, 10-05-2019 van 10.00 uur tot 23.00 uur, 11-05-2019 van 10.00 uur tot 23.00 uur en 12-05-2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur
Vollenhove, evenemententerrein Aan Boord, 25-08-2019 van 12.00 uur tot 18.00 uur
Wanneperveen, evenemententerrein Bovenboerseweg, Spiekerdorp, 30-05-2019 van 09.30 uur tot 16.00 uur, 31-05-2019 van 09.30 uur tot 16.00 uur en 01-06-2019 van 10.30 uur tot 00.00 uur

De stukken liggen t/m 9 april 2019 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 9 april 2019  kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).