Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Marknesserweg 1, kappen es (21-02-2019)
Eesveen, Binnenweg 3, plaatsen constructie t.b.v. PV-panelen (21-02-2019)
Eesveen, Van Karnebeeklaan 3, plaatsen 2 dakramen (18-02-2019)
Eesveen, Van Karnebeeklaan 3A, wijziging op reeds verleende vergunning m.b.t. bouwen woning (26-02-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 5a, starten Bed & Breakfast (22-02-2019)
Kallenkote, Johannes Postweg 7, kappen 4 bomen (19-02-2019)
Oldemarkt, Hareweg 8, wijzigen voor- en zijgevels (25-02-2019)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Noord 7, starten theetuin (20-02-2019)    
Steenwijk, Markt 40, uitvoeren werkzaamheden t.b.v. brandveiligheid (27-02-2019)
Steenwijkerwold, Gelderingen 19, kappen eik (22-02-2019)    
Vollenhove, Laan van Toutenburgh 2, kappen 10 essen en herplanten 5 lindes (19-02-2019)    
Willemsoord, t.h.v. Steenwijkerweg 197, t.h.v. spoorwegovergang Koningin Wilhelminalaan, hoek Paasloregel en de Dominee Schipperstraat, t.h.v. Steenwijkerweg 156, plaatsen 4 kunstwerken en verbreden duiker (18-02-2019)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, De Wulpen 6, bouwen schuur voor agrarische doeleinden (27-02-2019)
Giethoorn, Binnenpad 17, verplaatsen bestaand tuinhuis, vervangen rieten dak woning en plaatsen dakraam in schuur (25-02-2019)
Oldemarkt, Windsingel 6, 8, 10 en 12, bouwen rijwoningen (26-02-2019)
Steenwijk, Kornputsingel 11, wijzigen bestemming t.b.v. makelaarskantoor (21-02-2019)
Vollenhove, Voorpoort 8, 8a en 8b, verbouwen pand en realiseren 2 appartementen (26-02-2019)    
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Compagnie 1 t/m 11 en 65 t/m 75, bouwen 12 twee-onder-een-kapwoningen (21-12-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).