Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Sint Jansklooster, Barsbeek 70, plaatsen dakkapel (02-03-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 3, plaatsen dakkapel (04-03-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 18, bouwen woning (04-03-2020)
Steenwijk, Harmen Coops Fledderusstraat 13, plaatsen overkapping (04-03-2020)
Steenwijk, Prins Mauritshof 12, plaatsen buitenunit t.b.v. airco (03-03-2020)
Steenwijk, Waardeel 36, plaatsen blokhut (03-03-2020)
Vollenhove, Oppen Swolle 5, wijzigen indeling boerderij De Oldenhof en renoveren kapschuur (02-03-2020)
Wanneperveen, Veneweg 282a, realiseren hotelkamers op 1e verdieping (27-02-2020)        
Willemsoord, Paasloregel 3a, plaatsen 4 verlichtingsmasten (03-03-2020)  
   

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Jonenweg 7, uitbreiden accommodatie (20-12-2019)
Giethoorn, Vlier 16, bouwen woning (28-02-2020)        
Kuinre, Het Anker 3, bouwen loods (28-02-2020)
Sint Jansklooster, De Bos 5, plaatsen tijdelijke woonruimte (26-02-2020)        
Steenwijk, Kornputsingel 54, plaatsen lichtreclame aan gevel (27-02-2020)        
Vollenhove, Oppen Swolle 5,  7, 7a, 7b en 7c, aanpassen waterhuishouding (27-02-2020) 
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Giethoorn, Jonenweg 7, uitbreiden accommodatie

De stukken liggen van 11 maart 2020 t/m 21 april 2020 ter inzage (1).

 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 21 april 2020  bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).