Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijk, Meppelerweg vanaf rotonde Gagelsweg/Meppelerweg aansluitend Schansweg richting T-splitsing Gagelsweg, Gagelsweg tot rotonde Gagelsweg/Meppelerweg op 29-04-2020 van 18.00 uur tot 21.30 uur (Skeelerklim van Steenwijk)
Vollenhove, Kerksteeg van 24-06-2020 vanaf 08.00 uur tot 29-06-2020, 17.00 uur (Openluchtspektakel)
 

Verkeersbesluit

Steenwijk, nabij Prinses Irenestraat 30, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 11-03-2020 t/m 21-04-2020 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 21-04-2020 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).