Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Beulakerweg 55, starten Bed & Breakfast (08-03-2020)
Giethoorn, Binnenpad 25a, starten Bed & Breakfast (09-03-2020)
Giethoorn, Noorderpad 5, bouwen schuur (02-03-2020)
Giethoorn, Vlier 14, bouwen schuur (10-03-2020)        
Giethoorn, Zuiderpad 38, plaatsen zonnepanelen op garage (11-03-2020)        
Steenwijk, Het Schar 57, kappen es (09-03-2020)
Steenwijk, Olde Wheemestraat 6, reclamebord plaatsen (10-03-2020)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 52, verbouwen bedrijfspand (06-03-2020)    
Vollenhove, Jan van Dieststraat 100, plaatsen kozijn (10-03-2020)
Vollenhove, Productieweg 1, kappen spar (09-03-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 302, bouwen recreatiewoning (06-03-2020)        
Willemsoord, Steenwijkerweg 210, aanleggen vijver (10-03-2020)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Oldemarkt, Koningin Julianaweg 20, plaatsen kozijn en interne verbouwing (10-03-2020)
Steenwijk, Brigade 1 t/m 9, bouwen 5 woningen (10-03-2020)        
Vollenhove, Schouw 3, bouwen woning (11-03-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 251p, verbouwen woonark (11-03-2020)        
      

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).