Algemeen

Bekendmaking vaststelling (wijziging) Verordening lening isoleren en opwekken duurzame energie gemeente Steenwijkerland

De gemeenteraad heeft op 10 maart 2020 de Verordening lening isoleren en opwekken duurzame energie gemeente Steenwijkerland vastgesteld. De verordening maakt het voor particuliere eigenaren met beperkte eigen middelen mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en lage rente geld te lenen voor het treffen van energiebesparende/-opwekkende maatregelen in en aan de woning. Ook biedt deze verordening huurders met beperkte eigen middelen de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden en lage rente geld te lenen zodat ze via energiecoöperaties gebruik kunnen maken van de zogenaamde postcoderoosregeling en op die manier hun eigen energie kunnen opwekken. De verordening is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 71950 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. Deze verordening treedt in werking op 25 maart 2020.
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).