Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Belterweg, bouwen 3 twee-onder-een-kapwoningen (12-03-2020)
Blokzijl, Zuiderkade 6, plaatsen dakkapellen (17-03-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 153, aanbrengen verlichte gevelreclame (16-03-2020)
Giethoorn, Binnenpad 68a, verbouwen bijgebouw (18-03-2020)
Giethoorn, Kanaaldijk 9t, vervangen gemaal (16-03-2020)
Giethoorn, 't Klooster 7, starten Bed & Breakfast (09-03-2020)
Kalenberg, Kalenbergerpad 17, plaatsen kozijnen in voorgevel (18-03-2020)
Kallenkote, Kallenkote 41, bouwen loods (12-03-2020)
Oldemarkt, Slootland, bouwen 6 twee onder-een-kapwoningen (13-03-2020)
Onna, Steenakkers-Oost, kappen 10 bomen langs spoor (18-03-2020)
Ossenzijl, Waterstaete, bouwen woning (11-03-2020)
Ossenzijl, Waterstaete 1, bouwen centrumgebouw met logies voorzieningen (11-03-2020)
Steenwijk, De Buitengracht 1, bouwen tuinhuis (17-03-2020)
Steenwijk, Korte Baan 20, uitbreiden bedrijfspand (16-03-2020)
Steenwijk, Oostermeentherand 2B, wijzigen bestemming kantoorfunctie naar logiesfunctie t.b.v. realiseren 29 logiesruimte en gemeenschappelijke ruimte (14-03-2020)
Steenwijk, Stationsstraat 27, plaatsen dakkapellen (14-03-2020)
Steenwijk, Steenwijkerdiep 93, plaatsen overkapping (13-03-2020)
Wanneperveen, Veneweg 120, splitsen woning (13-03-2020)
Willemsoord, Ronde Blesse 2, plaatsen zonnepanelen (13-03-2020)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 17b, plaatsen 17 chalets (16-03-2020)
Giethoorn, Binnenpad 25a, starten Bed en Breakfast (17-03-2020)
Oldemarkt, Slootland 2 t/m 12 en Telwal 3 t/m 5, bouwen 6 twee-onder-een-kapwoningen (17-03-2020)
Scheerwolde, Scheerwolderweg 5, 7, 9, 11, 31 en 33, bouwen 3 twee-onder-een-kapwoningen (18-03-2020)        
Sint Jansklooster, Kloosterweg 5, vervangen houten kozijnen voor kunststof kozijnen (13-03-2020)    
Sint Jansklooster, Kloosterweg 7, aanpassen kozijnen (13-03-2020)        
Steenwijkerwold, Mariënwold 85, bouwen woning (17-03-2020)        
Vollenhove, Oppen Swolle 5, wijzigen indeling boerderij De Oldenhof en renoveren kapschuur(18-03-2020)  
   

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 191-191a, bouwen tweede bedrijfswoning en werktuigenloods

Ook hebben burgemeester en wethouders van Steenwijkerland voor de tweede bedrijfswoning op het perceel Oldemarktseweg 191a een hogere grenswaarde vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder.

De stukken liggen van 25 maart 2020 t/m 6 mei 2020 ter inzage (1).

De omgevingsvergunning is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/B39A0BC3-A891-429C-9C1F-7CBC3D5350D6/
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.SWWOldemarwg191OV-0401
 

Reageren?

T/m 6 mei 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen tegen de omgevingsvergunning. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Tegen het Besluit Hogere grenswaarden kunnen belanghebbenden ook t/m 6 mei 2020 beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Het beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Scheerwolde, Koningin Julianaweg 10, isoleren dak (18-03-2020)
Vollenhove, Oppen Swolle 7, planten 48 eiken landgoed De Oldenhof (17-03-2020) 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).