Verkeer & Vervoer

Verkeersbesluiten

Blokzijl, nabij Slingerpad 4, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Giethoorn, nabij Ds. J.J. Ketstraat, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Kalenberg, nabij Kalenberg-Noord 6 A, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Kalenberg, nabij Kalenberg-Noord 11, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Oldemarkt, nabij Marktplein, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Sint Jansklooster, nabij Monnikenweg 52, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Steenwijkerwold, nabij Oldemarktseweg 92, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Tuk, nabij Tukseweg 186, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Vollenhove, nabij Aan Zee, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Vollenhove, nabij Het Franse Pad, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen

De stukken liggen van 25-03-2020 t/m 05-05-2020 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 05-05-2020 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).