Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Burgemeester Ten Cateweg 12, plaatsen dakkapel (13-03-2020)
Blokzijl, Wijde Gang 2, uitbreiden, renoveren en interne verbouwing (24-03-2020)
Kalenberg, Berkenlaan 7g, bouwen woning op plek van te slopen schuur (24-03-2020)
Oldemarkt, Hoofdstraat 97, vervangen houten kozijnen door kunststof kozijnen (19-03-2020)
Oldemarkt, naast Krukmansveldweg 10, plaatsen hekwerk om weiland (25-03-2020)
Sint Jansklooster, Zuurbeek 18, kappen populier (19-03-2020)
Steenwijk, grasveld t.h.v. Admiraal de Ruyterstraat, Verlaatseweg, Brederostraat, plaatsen 2 huiszwaluwtillen (20-03-2020)
Steenwijk, Brouwerstraat 4, wijziging op reeds verleende vergunning i.v.m. creëren 4 studio’s i.p.v. 5 studio’s (19-03-2020)
Steenwijk, Nieuwe Onnastraat 49, plaatsen caravan (22-03-2020)
Steenwijk, Tukseweg 27, bouwen bedrijfspand t.b.v. grootschalige/ perifere detailhandel inclusief food (16-03-2020)
Tuk, Tukseweg 178, starten pedicuresalon aan huis (19-03-2020)     
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Molenweg 17, vervangen botenloods (17-03-2020)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 59, plaatsen zonnepanelen op garage (24-03-2020)
Steenwijk, Landgoedallee 54, bouwen woning (25-03-2020)        
Wanneperveen, Bovenboerseweg 51, verbouwen woning (17-03-2020)   
    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.  
 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Giethoorn, Kanaaldijk 1, uitbreiding minicamping van 15 naar 20 plaatsen

De stukken liggen van 1 april 2020 t/m 13 mei 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/9560A407-0EB2-4813-9F18-7DE1C510DB55/
De bestanden zijn beschikbaar op:http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/9560A407-0EB2-4813-9F18-7DE1C510DB55
 

Reageren?

T/m 13 mei 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Steenwijk, hoek Trappenweg / Onnase Doodweg, aanleggen bijentuin

De stukken liggen van 1 april 2020 t/m 13 mei 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:  
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/446967B0-B332-42C2-921C-3EA57044C430/

 

Reageren?

T/m 13 mei 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).