Verkeer & Vervoer

Verkeersbesluiten

Giethoorn, nabij Ds. J.J. Ketstraat 79, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Gasthuislaan 89, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Hildo Kropstraat 39, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Hogewal 140, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Hogewal 152, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Preistingestraat 15, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Verlaatseweg 59, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 01-04-2020 t/m 12-05-2020 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 12-05-2020 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).