Bekendmakingen 3 maart 2020

 • Algemeen

  03 maart 2020
 • Omgevingsvergunningen

  03 maart 2020
 • Verkeer & Vervoer

  03 maart 2020
 • Welzijn & Cultuur

  03 maart 2020
 • Wat vindt u van de concept Strategische Mobiliteitsvisie?

  27 maart 2020

  De Strategische Mobiliteitsvisie ‘Steenwijkerland duurzaam in beweging’ is in concept klaar. Het stuk ligt ter inzage. Dat betekent dat u het stuk in het gemeentehuis kunt inzien en ook online kunt bekijken. Ook kunt u erop reageren. Op donderdag 5 maart en woensdag 11 maart 2020 zijn er van 17.00 tot 20.30 uur inloopavonden over de Strategische Mobiliteitsvisie in het gemeentehuis (Vendelweg 1 in Steenwijk). Tijdens deze inloopavonden kunt u om een toelichting vragen. U bent van harte welkom.