Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 16, bouwen carport (21-02-2020)
De Bult, Duivenslaagte 1 en 1a, renoveren van De Koepel (21-02-2020)
Eesveen, Eesveenseweg 50I, bouwen melkveestal (25-02-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 59, wijziging reeds verleende vergunning m.b.t. dakopbouw bijgebouw (26-02-2020)
Giethoorn, Dwarsgracht 21, afwijken bestemmingsplan i.v.m. verhuren 5 sloepen (24-02-2020)
Giethoorn, Noorderpad 1, starten Bed en Breakfast (26-02-2020)        
Giethoorn, Zuiderpad 28, bouwen kapschuur (24-02-2020)
Sint Jansklooster, De Bos 5, bouwen woning (24-02-2020)
Sint Jansklooster, Kloosterweg 5, vervangen houten kozijnen voor kunststof kozijnen (19-02-2020)
Steenwijk, Eeser Campus, plaatsen tijdelijk bord langs snelweg A32 (24-02-2020)
Steenwijk, Gasthuisstraat 17, herbouwen schuur (24-02-2020)
Steenwijk, Kanaalstraat 1 t/m 7, Kanaalstraat 15 t/m 21 en Parkstraat 13 t/m 23, bouwen 14 woningen (18-02-2020)
Steenwijk, Kornputsingel 54, plaatsen lichtreclame aan gevel (19-02-2020)        
Steenwijkerwold, Mariënwold 16, starten kleinschalige Bed en Breakfast (24-02-2020)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, t.h.v. Van Karnebeeklaan 1 en 7, kappen 5 eiken (26-02-2020)
Steenwijk, achter De wiezeboom 35, plaatsen behuizing bij tractie-transformator langs spoor (25-02-2020)        
Steenwijk, Scholestraat 27 en 29, creëren doorgang tussen 2 panden (21-02-2020)
Tuk, Bergweg 31, uitbreiding woning (25-02-2020)        
Vollenhove, J. van Raesfeldstraat 2, plaatsen overkapping (21-02-2020)        

 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Wanneperveen, Siebenweg 14, bouwen 4 noodlokalen (25-02-2020)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).