Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Oldemarkt, evenemententerrein Platteweg, Hemelvaartsweekend, 21-05-2020 van 16.00 uur tot 02.00 uur, 22-05-2020 van 15.00 uur tot 00.00 uur en 23-05-2020 van 20.00 uur tot 02.00 uur
Steenwijk, centrum en omgeving, Avondvierdaagse, 08-06-2020 van 16.30 uur tot 22.00 uur, 09-06-2020 van 16.30 uur tot 22.00 uur, 10-06-2020 van 16.30 uur tot 22.00 uur en 11-06-2020 van 16.30 uur tot 22.30 uur
Steenwijk, Meppelerweg (voormalig Betap/Crilux terrein), brommercross en Reünie Festival, 06-06-2020 van 09.00 uur tot 01.00 uur
Vollenhove, Bisschopstraat 22 (Tuinen van Marxveld), Openluchtspektakel, 26-06-2020 van 16.00 uur tot 00.00 uur, 27-06-2020 van 10.00 uur tot 24.00 uur en 28-06-2020 van 14.00 uur tot 18.00 uur

De stukken liggen t/m 17 maart 2020 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 17 maart 2020 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).