Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Duinweg 1, kappen 12 esdoorns (09-03-2021)
Giethoorn, Binnenpad 75h, verbouwen recreatiewoning (05-03-2021)
Kuinre, Lindedijk 8, melding omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) (04-03-2021)
Nederland, Veldhuisweg 10, starten Bed & Breakfast met kleinschalige theetuin (09-03-2021)
Oldemarkt, Frieseweg 1, isoleren kap en repareren stucwerk (09-03-2021)        
Sint Jansklooster, Leeuwte 31, starten Bed & Breakfast (04-03-2021)        
Sint Jansklooster, Veneweg 3, plaatsen 2 zuurstoftanks (08-03-2021)        
Steenwijk, Harmen van Swinderenstraat 5, bouwen dakopbouw (04-03-2021)        
Steenwijk, Kallenkoterallee 5, bouwen carport (08-03-2021)        
Vollenhove, Wheeme 6, transformeren voormalige school naar 4 appartementen (10-03-2021)        
       

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Cornelisgracht 24, bouwen woning (09-03-2021)        
Steenwijk, Oosterstraat 56 en 58, uitbreiden en samenvoegen panden (03-03-2021)      
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 14, kappen es (09-03-2021)
Marijenkampen, Marijenkampen 23, bouwen uitbouw (03-03-2021)
Onna, Dwarssloot-Oost, plaatsen zonwering op dataverwerkingskast (04-03-2021)
Sint Jansklooster, nabij fietstunnel Leeuwte, plaatsen kunstwerk (09-03-2021)        
Steenwijk, Korte Woldpromenade 19, transformeren bedrijfsruimte naar woning (05-03-2021)        
Steenwijk, Korte Woldpromenade 21, transformeren bedrijfsruimte naar woning (05-03-2021)
Steenwijk, Landgoedallee 42, plaatsen tijdelijke woonunit (09-03-2021)
Steenwijk, Oosterstraat 4, plaatsen lichtbak (04-03-2021)
Steenwijkerwold, Het Schild 39, plaatsen dakkapel (10-03-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 189-14, overkappen insteekhaven (08-03-2021) 
             

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Rectificatie

In de Steenwijker Courant huis-aan-huis van 9 maart 2021 is een verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) met de verkeerde datum gepubliceerd. De juiste datum is:
Giethoorn, Beulakerweg 125a, bouwen school (03-03-2021)
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.
(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.
(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).