Omgevingsvergunningen

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

Kuinre, Worstsloot 1, starten Bed & Breakfast (11-02-2021)


Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Basse, Basserweg 9, plaatsen tijdelijke woonunit (11-03-2021)
Eesveen, Meester Gerritsweg 4, kappen es (16-03-2021)
Kallenkote, Kallenkote 26A, plaatsen dakkapel (12-03-2021)
Kallenkote, De Wulpen, vervangen brug (12-03-2021)
Giethoorn, Beulakerweg 64, tijdelijk bewonen bedrijfspand (15-03-2021)
Giethoorn, tegenover Cornelisgracht 44, groot onderhoud plegen brug (11-03-2021)
Giethoorn, Oeverweg 8, kappen 3 essen (11-03-2021)
Oldemarkt, Burgemeester Kuiperslaan 130, plaatsen dakkapel (16-03-2021)
Ossenzijl, gebied Lemsterland, uitvoeren seismisch onderzoek (12-03-2021)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid 11, realiseren paardenbak (15-03-2021)
Sint Jansklooster, Bergkampen 10, uitbreiden kapschuur (11-03-2021)
Sint Jansklooster, Bergkampen 14, plaatsen tijdelijke unit t.b.v. kinderopvang (12-03-2021)
Steenwijk, Buitensingel 4, bouwen woning (12-03-2021)
Vollenhove, Aan Boord 1, plaatsen 6 lichtmasten sportvelden (12-03-2021)
Vollenhove, David van Bourgondiëstraat 47, plaatsen carport (10-03-2021)        
Tuk, Bergsteinlaan 25, vervangen en vergroten dakkapel (12-03-2021)        

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Binnenpad 17a, permanent bewonen recreatiewoning (16-03-2021)      

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Breestraat 6, herstellen linker zijgevel (16-03-2021)
Eesveen, Dwarsweg 9, kappen beuk en herplanten 3 schijnbeuken (11-03-2021)
Giethoorn, Binnenpad 50, verbeteren toegankelijkheid en aanzicht kerk (12-03-2021)
Sint Jansklooster, Molenkamp 26, bouwen woning (16-03-2021)
Sint Jansklooster, Monnikenweg 52 t/m 58 en Vossenkamp 62 t/m 66, bouwen 7 woningen (26-02-2021)
Steenwijk, Eeser Hout 15, bouwen bedrijfspand (16-03-2021)
Steenwijk, Koningstraat 6, transformeren winkel naar woning (12-03-2021)
Steenwijk, Oostercluft 496, plaatsen dakkapel (15-03-2021)        
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 91, aanleggen bestrating (16-03-2021)        
Vollenhove, Oppen Swolle 1, bouwen bedrijfswoning met kantoor en werkplaats (15-03-2021)        
Wanneperveen, Wethouder Huismanstraat 6, plaatsen overkapping (15-03-2021)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 

 

Reageren?

T/m 25 maart 2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in dit geval schorsende werking. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, treedt de van rechtswege verleende vergunning pas in werking nadat op het bezwaar is beslist. 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).