Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Giethoorn, Van der Gootplantsoen, van 7 april 7.00 uur tot en met 21 april 16.00 uur, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, in verband met het vervangen van een rioolgemaal

Kuinre, Henric de Cranestraat, ter hoogte van huisnummer nr. 88, op 7 april van 9.00 uur tot 15.00 uur, volledig gestremd voor gemotoriseerd verkeer in verband met een verhuizing


Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Burgemeester Voetelinkstraat 13, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Herenslagen 198, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 24-03-2021 t/m 04-05-2021 ter inzage (1). U kunt deze ook digitaal bekijken. Dat kan via:

Steenwijk, nabij Burgemeester Voetelinkstraat 13, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-14383.html

 

Steenwijk, nabij Herenslagen 198, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-14372.html


Reageren?

T/m 04-05-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).