Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten
 

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

8 februari 2021 Fletcher Hotel Steenwijk, Woldmeentherand 15, aanvang 10.00 uur
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl
I.v.m. corona is het niet mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij de vergadering. Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521
.

Raadsvergadering

9 februari, aanvang 19.30 uur
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.
De raadsvergadering vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl