Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Zuiderpolderweg 2, plaatsen dakkapel (25-01-2021)
Giethoorn, Beulakerweg 118, uitbreiden woning (22-01-2021)
Giethoorn, Binnenpad 17a, permanente bewoning (20-01-2021)
Giethoorn, t.h.v. Binnenpad 26, kappen en herplant es (26-01-2021)
Kuinre, Wyberbuurseweg 1, herbouwen woning (22-01-2021)        
Oldemarkt, Ellenkamp 13, vervangen schutting (26-01-2021)
Oldemarkt, Hareweg 5, kappen 3 populieren (22-01-2021)
Oldemarkt, Hoofdstraat 73a, bouwen aanbouw en brandveilig gebruik De Kindervilla (25-01-2021)
Ossenzijl, Schoolstraat 12, verbouwen woning (22-01-2021)
Steenwijk, Achterslagen 13, kappen boom (22-01-2021)
Steenwijk, Oosterstraat 4, plaatsen lichtbak (22-01-2021)    
Steenwijkerwold, Het Schild 39, plaatsen dakkapel (22-01-2021)        
Vollenhove, De Weijert 40, plaatsen uitgifterobot t.b.v. medicatie (21-01-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 189, overkappen insteekhaven (07-01-2021)            
Zuidveen, Zuidveenseweg 31, tijdelijk bewonen bijgebouw (23-01-2021)        
       

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, Eesveenseweg 52, verbouwen woning (22-01-2021)
Scheerwolde, Koningin Julianaweg, ophogen kopakker en dempen sloot (27-01-2021)
Scheerwolde, Scheerwolderweg 13, bouwen woning (20-01-2021)        
Sint Jansklooster, Barsbeek 29, uitbreiden woning (22-01-2021)
Steenwijk, Elzenbroek 2, plaatsen spuitcabine  (19-01-2021)
Witte Paarden, Witte Paarden, kappen bomen t.b.v. aanleggen nieuwe spoorviaduct (21-01-2021)   
 

Reageren?


Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Wetering, Wetering-Oost 66a, realiseren groepsaccommodatie (27-01 -2021)        

De stukken liggen van 3 februari 2021 t/m 17 maart 2021 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 17 maart 2021 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).