Verkeer en vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Ossenzijl/Steenwijk, fietspad langs het kanaal van Ossenzijl naar Steenwijk, van 1 februari 2021 tot en met 30 april 2021 afgesloten in verband met de reconstructie van het fietspad. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid.
Witte Paarden, IJzeren brug over het spoor Witte Paarden - Baarsweg, van 22-2-2021, 7.00 uur tot en met 23-7-2021 volledig afgesloten voor alle verkeer in verband met het vervangen van de brug. Verkeer wordt omgeleid via Willemsoord.

 

Verkeersbesluiten

Oldemarkt, nabij de Veerkampen 22, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijkerwold, nabij Pastoor Muitemanstraat 14, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Oldemarkt en Willemsoord, nabij diverse locaties, realiseren parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen. U kunt deze ook digitaal bekijken. Dat kan via:

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-10441.html

Steenwijk, nabij Steenwijkerdiep 50, realiseren parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-10399.html

Steenwijk, nabij Storrenhoeve 4, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-10163.html

De stukken liggen van 03-02-2021 t/m 16-03-2021 ter inzage (1). U kunt deze ook digitaal bekijken. Dat kan via onze website www.steenwijkerland.nl


Reageren?

T/m 16-03-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).