Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning


Belt-Schutsloot, Havezatherweg 14, herbouwen voorhuis (17-03-2021)
Belt-Schutsloot, Kerklaan 10, plaatsen 6 zonnepanelen voorzijde woning (23-03-2021)
Blankenham, Hammerdijk 4, plaatsen 20 zonnepanelen op grond achter woning (15-03-2021)        
Giethoorn, Beulakerweg 92, wijzigen gevel en dak (23-03-2021)        
Giethoorn, Binnenpad 49, plaatsen 33 vakantieverblijven (20-03-2021)        
Giethoorn, De Bramen, vervangen 2 bruggen (19-03-2021)
Giethoorn, Langesteeg 22, verbouwen botenhuis (18-03-2021)
Oldemarkt, 't Westert 18, vervangen raam door deur  (18-03-2021)
Steenwijk, Brigade 4, bouwen kapschuur (18-03-2021)        
Steenwijk, Buitensingel 11, bouwen woning (18-03-2021)
Steenwijk, naast Eeser Hout 16, realiseren 36 boxunits (23-03-2021)        
Steenwijk, Koematen 32, aanbrengen 2 lichtbakken (18-03-2021)        
Steenwijk, Stationsplein 12-14, transformeren kantoorpand naar 10 appartementen (23-03-2021)    
Wetering, Wetering West 73, plaatsen tijdelijke woonunit (23-03-2021)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning


Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Vollenhove, weg van Rollecate 19b, bouwen bedrijfshal (22-03-2021)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)


Blokzijl, Zuiderpolderweg 2, plaatsen dakkapel (18-03-2021)
Giethoorn, Beulakerweg 131c, vervangen huidige woning door nieuwbouw (24-03-2021)
Marijenkampen, Heideveldsweg 4, kappen 3 populieren (23-03-2021)
Steenwijk, Aasingel 9, bouwen woning (17-03-2021)
Steenwijk, Burgemeester H.G. Reinenstraat 20, plaatsen enkelzijdige nokverhoging (22-03-2021)
Steenwijk, Hooilandenallee 15, bouwen woning (17-03-2021)
Steenwijk, Johan Willem Frisolaan 17, bouwen woning (24-03-2021)
Steenwijk, Koematen 36, aanpassen gevelbekleding (22-03-2021)
Steenwijk, Korporaal 18, bouwen woning (24-03-2021)
Steenwijk, Korporaal 25, bouwen woning (22-03-2021)
Steenwijk, Korporaal 27, bouwen woning (24-03-2021)
Steenwijkerwold, Vredenburg 96, plaatsen dakkapel (19-03-2021)        
Tuk, Roomweg 4, 4A t/m K, bouwen bedrijfspanden (22-03-2021)            

 

Reageren?


Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)


Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Sint Jansklooster, Schaarweg 13, bouwen schuur met veranda en starten Bed en Breakfast

De stukken liggen van 31 maart 2021 t/m 11 mei 2021 ter inzage (1). 

Het plan is te raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.STJSchaarweg13OV-ON01  

De bestanden zijn beschikbaar op: https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.STJSchaarweg13OV-ON01  

 

Reageren?


Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 11 mei 2021 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

(1) terinzagelegging
Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze
Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar
Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep
Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).