Algemeen

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Plomp, A., 29-06-1974 per 20-01-2021 (voornemen)

T/m 08-04-2021 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.
 

Vaststelling regels subsidie Vitaliteitfonds (COVID-19 crisis)

Burgemeester en wethouders hebben op 16-2-2021 de ‘Nadere regels subsidie Vitaliteitfonds Steenwijkerland (COVID-19 crisis)’ vastgesteld. Het Vitaliteitfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die met hun kernactiviteit een bijdrage leveren aan de vitale samenleving binnen de gemeente Steenwijkerland en die door de coronacrisis in hun voortbestaan kunnen worden bedreigd. Deze subsidieregeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 57064, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van de regels voor het Vitaliteitfonds. De regeling is op 27-2-2021 in werking getreden en geldt tot 31-12-2021.
De nadere regels liggen verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).