Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, strandje Blauwehandseweg, plaatsen snackwagen  gedurende zes maanden per jaar (16-02-2021)
Blokzijl, Duinweg 1, kappen 12 populieren en 6 esdoorns (01-03-2021)
Kuinre, Henric de Cranestraat 187, vervangen vensters (28-02-2021)
Steenwijk, Buitensingel 13, bouwen woning (25-02-2021)        
Steenwijk, J. H. Tromp Meestersstraat 9, kappen esdoorn en linde (28-02-2021)
Steenwijk, Scholestraat 25, vervangen deuren op eerste verdieping door deuren met glaspanelen en plaatsen Frans balkon hekwerk (28-02-2021)        
Steenwijkerwold, Gelderingen 30, vervangen kozijn dakkapel (26-02-2021)
Steenwijkerwold, Ten Holtheweg 27, starten kapsalon aan huis (01-03-2021)        
Vollenhove, De Kampen 16, uitbreiden schuur/plamuurhal (26-02-2021)        
Vollenhove, Kerkstraat 35, verbouwen garage (28-02-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 190, bouwen aanbouw (03-03-2021)        
        

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Sint Jansklooster, Molenkamp 26, bouwen woning (25-02-2021)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, strandje Blauwehandseweg, plaatsen snackwagen  gedurende 6 maanden per jaar (03-03-2021)        
De Bult, Bultweg 18, realiseren logiesruimte (01-03-2021)
Giethoorn, Beulakerweg 125a, bouwen school (03-03-2021)        
Giethoorn, Vlier 27 en 29, bouwen twee-onder-een-kapwoning (01-03-2021)
Oldemarkt, Hoofdstraat 73a, bouwen aanbouw (03-03-2021)
Oldemarkt, Windsingel 5, bouwen woning (01-03-2021)
Sint Jansklooster, Kloosterweg 46, verhogen voordeur (25-02-2021)
Steenwijk, Bataljon 6 en 6a, bouwen twee-onder-een-kapwoning (01-03-2021)
Steenwijk, Jan van Riebeeckstraat 6, bouwen aanbouw (03-03-2021)        
Vollenhove, Aak 4, starten kapsalon in garage (02-03-2021)        
Vollenhove, Schuit 18, bouwen woning (25-02-2021)        

      
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).