Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

21 maart 2022Commissie bezwaarschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren en ophogen van een geplaatste voetgangersbruggetje op locatie nabij Beulakerweg 25 te Giethoorn ; 
20.00 uur: bezwaarschriften tegen beslissing handhavingsverzoek toewijzing ten aanzien van verwijderen met groen doek/plastic zeil bekleed hekwerk, afwijzing verlagen dan wel verwijderen hekwerk. En verleende omgevingsvergunning legaliseren van een hekwerk locatie Tukseweg 168 te Tuk.
De stukken liggen t/m 21 maart 2022 voor belanghebbenden ter inzage.

 

Wijziging Nadere regels Verbreed Vitaliteitsfonds

Burgemeester en wethouders hebben de Nadere regels Verbreed Vitaliteitsfonds Steenwijkerland 2021 gewijzigd en verlengd. Het Vitaliteitsfonds is bedoeld voor ondersteuning van maatschappelijke organisaties die met hun kernactiviteit een bijdrage leveren aan de vitale samenleving binnen de gemeente Steenwijkerland. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 92878, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl, en is op 4-3-2022 in werking getreden. 
De nadere regels liggen verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Verlenging Nadere regels subsidie ‘Frisse start na Corona’

Burgemeester en wethouders hebben de Nadere regels subsidie ‘Frisse start na Corona’ gewijzigd en verlengd. Met deze subsidieregeling wil de gemeente activiteiten stimuleren die bijdragen aan het herstel van de sociale samenhang en die zorgen voor ontmoeting, binding en betrokkenheid tussen inwoners en bij leden en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 91596, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl, en is op 4-3-2022 in werking getreden
De nadere regels liggen verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Wijziging Algemene subsidieverordening

De gemeenteraad heeft op 25-1-2022 de Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 vastgesteld. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 92897, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst. De wijziging geldt vanaf 1-1-2022. 
De wijzigingsverordening ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.