Bestemmingsplannen

Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Willemsoord - Paasloregel 60-62

Het ontwerpbestemmingsplan Willemsoord - Paasloregel 60-62 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bedrijfsbestemming naar wonen waarbij een minicamping wordt toegestaan. Dit plan wordt opnieuw gepubliceerd omdat in de vorige publicatie een onjuiste link is gebruikt. 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Vaststelling bestemmingsplan Woldlakeweg 2, Scheerwolde

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2022 het bestemmingsplan Woldlakeweg 2, Scheerwolde vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het verplaatsen van het bouwvlak en een beperkte uitbreiding van de bestemming ´Agrarisch – Agrarisch bedrijf 2´ ten behoeve van een uitbreiding van de ligboxenstal.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt