Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Groenestraat 13t, kappen eik (28-2-2022)        
De Bult, Bultweg 12, kappen 6 kastanjebomen (22-2-2022)
Eesveen, nabij Meester Gerritsweg 11, kappen berk en 2 eiken (8-2-2022)
Giethoorn, Jan Balsvaart, vervangen beschoeiing (21-2-2022)  
Jonenweg 29, plaatsen tuinkas (7-2-2022)
Kalenberg, Kalenberg Zuid 54, kappen den (22-2-2022)  
Ossenzijl, Lageweg 18, verbouwen woning (25-2-2021)  
Paasloo, Hooiweg 4, bouwen garage met carport (22-2-2022)  
Steenwijk, Buitensingel 13, onder kelderen woning (4-3-2022)
In het digitale Gemeenteblad staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u op de stukken kunt reageren. Het Gemeenteblad vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het zoeken gaat eenvoudig via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.