Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

7 maart 2022 Commissie bezwaarschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda: 19.00 uur: bezwaarschrift tegen het verzoek om het pakhuis van de voormalige Welkooplocatie Tukseweg 27 te Steenwijk en de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument onmiddellijk op te pakken is afgewezen;
               20.15 uur: bezwaarschrift tegen last onder dwangsom om maatregelen te treffen om 2 iglo’s (schuilgelegenheid voor dieren) voor 1 maart 2022 te verwijderen en verwijderd te houden op locatie Baarsweg 5 te Baars;
               21.00 uur: bezwaarschrift tegen last onder dwangsom met betrekking tot een illegaal geplaatst en aanwezig chalet op perceel Beulakerweg 66 te Giethoorn.
De stukken liggen t/m 7 maart 2022 voor belanghebbenden ter inzage.


7 maart 2022 Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 10.00 uur in het gemeentehuis van Steenwijk. 
De agenda vindt u op www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521. 


Wijziging Verordening lening isoleren en opwekken duurzame energie

De gemeenteraad heeft op 15 februari 2022 de Verordening lening isoleren en opwekken duurzame energie gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op het verlagen van het minimum te lenen bedrag van € 1500,-- naar € 500,-- (incl. BTW). Ook wordt het mogelijk om een voorschot te ontvangen op duurzaamheidsinvesteringen. De  wijzigingen zijn bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2022, nr. 76794, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de verordening. De wijzigingen zijn op 23 februari 2022 in werking getreden. 
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Mandaatbesluit gebruiksreglement loswal Giethoorn

Burgemeester en wethouders hebben op 1 februari 2022 het Mandaatbesluit gebruiksreglement loswal Giethoorn vastgesteld. Het besluit is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2022 -75245, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. Het besluit is op 2 februari 2022 in werking getreden..
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen