Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Basse, Gheerdinge 4, verbouwen ligboxenstal (15-2-2022)
Giethoorn, Beulakerweg 71, herbouwen achterhuis (19-1-2022)
Binnenpad 63, verbouwen woning (15-2-2022)
Scheerwolde, Otterpad 25, kappen 6 bomen (15-2-2022)
Steenwijk, Aasingel 3, plaatsen tijdelijke woonunit (17-2-2022)
Aasingel 19, plaatsen tijdelijke woonunit (17-2-2022)
Buitensingel 12, wijzigen reeds verleende vergunning ivm weglaten schoorsteen (17-2-2022)
Krekensingel 4, bouwen woning (17-2-2022)
Krekensingel 22, bouwen woning (17-2-2022)
Lindehof 12, plaatsen gevelreclame (15-2-2022)
Weteringallee 13, bouwen woning (15-2-2022)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Steenwijk, Buitensingel 16, bouwen woning (15-2-2022)
Onnastraat 30, verbouwen woning (15-2-2022)
Woldpoort 1, plaatsen reclame-uiting op gevel (16-2-2022)    
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.     
    

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

Giethoorn, Zuiderpad 46, starten Bed & Breakfast (16-2-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.