Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Blokzijl, Zuiderstraat en Kuinderstraat, door vernieuwen huisaansluitingen Rendo gas, zijn deze straten volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur. De Zuiderstraat van 7-3-2022 tot 22-3-2022 en de Kuinderstraat van 23-3-2022 tot 31-3-2022.
Vollenhove, G. Schenckstraat (tussen Franse Pad en Cartouwe), op 23-3-2022 tussen 8.30 en 12.00 uur afgesloten voor ANWB Streetwise op obs De Voorpoort. Er wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten. Voor de proef is de hele rijbaan nodig en kan er niet worden geparkeerd (ook niet in de vakken).
 

Verkeersbesluit

Giethoorn, nabij Hazelaar 22, realiseren parkeerplaatsen elektrisch laden.
Steenwijk, nabij Akkerplein 67, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij Burgemeester Goeman Borgesiusstraat 32a, realiseren parkeerplaatsen elektrisch laden.
nabij Hogewal 84, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij Nieuwe Onnastraat 114, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij Preistingestraat 26, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Nabij Vendelweg 1, realiseren parkeerplaatsen elektrisch laden.
Tuk, nabij Roomweg 3, realiseren parkeerplaatsen elektrisch laden.
nabij Wethouder Zeefatstraat 22, realiseren parkeerplaatsen elektrisch laden.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.