Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

29 maart, Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
Agenda: controle geloofsbrieven door zittende raadsleden en afscheid raadsleden periode 2018-2022.    
30 maart, Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
Agenda: raadsleden voor periode 2022-2026 worden geïnstalleerd en beëdigd.
 

Bekendmaking drie financiële regelingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 01-03-2022 de volgende regelingen vastgesteld:
-    Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Steenwijkerland 2022 (nr. 108700)
-    Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Steenwijkerland (nr. 108732)
-    Uitvoeringsregeling voor de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Steenwijkerland 2022 (nr. 108962)
Deze regelingen treden op 15 maart 2022 dan wel met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in werking. Het betreft het vastleggen van ongeschreven regels in beleidsregels dan wel het actualiseren van regelingen. Rechtsgeldige bekendmaking van de besluiten vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2022, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder de hierboven aangegeven nummers. Daar vindt u de volledige tekst van de regelingen.
Verder liggen de besluiten kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.


Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Oosten, Y., 13-03-1988 per 14-02-2022 (voornemen) 
Roest, R.W., 08-02-1971 per 14-02-2022 (voornemen)
T/m 13-04-2022  kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.