Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Steenwijk – Eeserwold Wonen

Het ontwerpbestemmingsplan Steenwijk – Eeserwold Wonen van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op nieuwe verkaveling van twee deelgebieden binnen het plangebied Eeserwold Wonen. 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Kennisgeving ontwerpbesluit Wet geluidhinder Eesveenseweg Eeserwold, gemeente Steenwijkerland 

De gemeente Steenwijkerland heeft een ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidshinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de Eesveenseweg. 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
 

Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Willemsoord - Prins van Oranjelaan

Het ontwerpbestemmingsplan Willemsoord - Prins van Oranjelaan ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het mogelijk maken van 2 x 3 rijwoningen binnen het plangebied Willemsoord – nieuwbouwlocatie.  
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.