Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Basse, Basserweg 32, plaatsen tijdelijke woonunit (14-3-2022)
Blokzijl, Kanaalweg 8, realiseren laadluik en 3 schoorstenen (14-3-2022)
Giethoorn, Beulakerweg 80, plaatsen kunstwerk (14-3-20220
Binnenpad 15a, plaatsen zonnepanelen (14-3-2022) 
Molenweg 32, bouwen botenhuis (7-3-2022)
Kallenkote, Kallenkote 1, kappen 3 dennen (7-3-2022)
Kallenkote 30A, plaatsen rijbak (14-3-2022)
Marijenkampen, Heideveldsweg 2, verbouwen zijgevel (10-3-2022)
Oldemarkt, Windsingel 2, bouwen woning (14-3-2022)
Paasloo, Binnenweg 2,  uitbreiden parkeerplaats en begraafplaats (9-3-2022)
Steenwijk, Krekensingel 8, bouwen woning (14-3-2022)
Lindehof 12, plaatsen gevelreclame (14-3-2022)
Vollenhove, Kerkstraat 48, plaatsen dakkapel (9-3-2022)
Wanneperveen, Zomerdijk 22a, uitbreiden en renoveren wachtershuis (10-3-2022)
Willemsoord, Ronde Blesse 6, kappen 23 bomen (15-3-2022) 
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 100, plaatsen dakkapel (14-3-2022)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Marijenkampen, Ongeleg 8, aanleggen mestput (14-3-2022)
Steenwijk, Buitensingel 37, bouwen woning (10-3-2022)
Hooilandenallee 11, bouwen woning (10-3-2022)
Landgoedallee 14, bouwen woning (11-3-2022)
Landgoedallee 25, bouwen woning (11-3-2022)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baars, Baarsweg 19, kappen 2 eiken (8-3-2022)
Giethoorn, Jonenweg 35, verbouwing woonhuis (8-3-2022)
Middenbuurt 3, legaliseren vlonder (8-3-2022)
Zuiderpad 29, plaatsen 60 zonnepanelen (17-3-2022)
Beulakerweg 125a, plaatsen van drie vlaggenmasten (03-02-‘22
Kuinre, Lindedijk 7, bouwen bijgebouw (15-3-2022)
Sint jansklooster, Barsbeek 74, legaliseren en uitbreiden kapschuur (8-3-2022)
Steenwijk, Broekslagen 9, kappen eikenboom en dennenboom (8-3-2022)
Hooilandenallee 1, bouwen woning (8-3-2022)
Krekensingel 8, bouwen woning (16-3-2022)
Parallelweg 6, plaatsen 5 woonwagens (17-3-2022)
Oldemarkt, Windsingel 2, bouwen woning (16-3-2022)
Windsingel 30, bouwen woning (16-3-2022)
Onna, Achterweg 3, kappen 3 bomen (8-3-2022)
Vollenhove, Kerkstraat 70, wijzigen kozijn en gevel (8-3-2022)
Wanneperveen 206, bouwen schuur (8-3-2022)
Willemsoord, Ir. C.A. Kloosterhuisstraat 49A, bouwen twee-onder-één-kapwoning (10-3-2022)        
Koningin Wilhelminalaan 3C, kappen 5 bomen (8-3-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Giethoorn, Beulakerweg 125a, brandveilig gebruik OBS De Punter
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via  www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.