Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

5 april Politieke Markt, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 5 april 12 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

 
Vaststelling subsidieregeling kosten controle coronatoegangsbewijzen januari-maart 2022

Burgemeester en wethouders hebben de Nadere regels subsidie Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen januari-maart 2022 gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Met deze subsidieregeling wil de gemeente de ondernemers en maatschappelijke organisaties financieel ondersteunen in de uitvoering van de verplichte controles op coronatoegangsbewijzen. De regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 103843, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van deze subsidieregeling. 
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.