Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

De Bult, Onderduikersweg 6, kappen eik (17-3-2022)
Giethoorn, Binnepad 63, verbouwen woning (21-3-2022)
Jonenweg 31, bouwen vervangende schuur (15-3-2022)
Steenwijk, Meppelerweg 22, verbouwen woning (21-3-2022)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Weteringallee 19, bouwen woning (4-3-2022)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, t.h.v. Eesveenseweg 46, gewijzigde vergunning realiseren landbouwinrit (18-3-2022) Giethoorn, Beulakerweg 125a, plaatsen 3 vlaggenmasten (17-3-2022) 
Binnenpad 141, vervangen gevelbekleding (21-3-2021) 
Thijssengracht 1, uitbreiden woning (17-3-2022) 
Zuiderpad 29, plaatsen 60 zonnepanelen (15-3-2022) 
Marijenkampen, Heideveldsweg 2, verbouwen zijgevel (15-3-2022) 
Steenwijk, Johan Willem Frisolaan 8, bouwen woning (17-3-2022) 
Weteringallee 7, bouwen woning (17-3-2022)  
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
 

Wijziging Welstandsnota Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland maken bekend dat zij voornemens zijn ten behoeve van de woningbouw op Eeserwold (Steenwijk) de gemeenteraad voor te stellen de Welstandsnota Steenwijkerland te wijzigen.
Voor het gebied Eeserwold Wonen is voor een gedeelte van Eeser Buiten nu het welstandsbeleid en de welstandscriteria van het Beeldkwaliteitsplan Eeserwold (versie februari 2005, vastgesteld 14 juni 2005) van toepassing. Voorgesteld wordt om de onderdelen van het Beeldkwaliteitplan Eeserwold van februari 2005, dat betrekking heeft  op een gedeelte van het deelgebied Eeser Buiten te vervangen door een nieuw Beeldkwaliteitsplan (Landgoed De Woldberg Beeldkwaliteitsplan
Eeser Buiten 2, d.d. 3 februari 2022).
 Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.